SÍDLO A KANCELÁRIE

Račianska 76

831 02 Bratislava 3

Slovakia

TELEFÓN

+421.243.634.094

IČO

35957301

IČ DPH

SK2022064924

E-MAIL

tandemsk@tandemsk.sk