História

Spoločnosť Tandem bola založená v roku 2005. Sme slovenská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na odvetvie stavebníctva, a to najmä na elektroinštalácie v priemyselnom prostredí.

Spoločnosť Tandem už zrealizovala mnoho projektov v rôznych odvetviach (automobilový, poľnohospodársko-potravinársky priemysel, jadrová energia, fotovoltaika, rafinérie, vodné elektrárne, armáda, plynové elektrárne)

Naša ponuka v oblasti elektrikárskych prác

  • Vypracovanie elektricko-technickej projektovej dokumentácie
  • Realizačné projekty
  • Dodávka elektrického materiálu
  • Riadenie projektov
  • Inštalácie a skúšky

V priebehu 12 rokov sme zrealizovali vyše 270 projektov

Obrat od 2012 do 2016:

roky20122013201420152016
v tis. €25703315292537053300

Zamestnanci

V súčasnosti máme 25 zamestnancov a 20 až 30 živnostníkov a pracovníkov na dobu určitú. Počet živnostníkov a pracovníkov na dobu určitú sa mení podľa objemu prebiehajúcich projektov

Organizačná schéma